0340 – 140 30 info@carecenter.nu

Hushållsnära tjänster

Vi kan erbjuda dig privata tjänster som exempelvis städ, veckostäd, fönsterputs och matlagning, avlastning i hemmet mm. Du bestämmer själv när tjänsten ska utföras och hur ofta. Vi försöker så långt som möjligt vara tillmötesgående om du har önskemål om vem i som ska utföra tjänsterna. Som privatperson kan du utnyttja RUT-avdraget när du köper hushållsnära tjänster av oss. Vi drar av skattereduktionen direkt på varje faktura.

Avtal

Dina önskemål om privata tjänster specificeras i ett avtal som upprättas i två exemplar och som båda parter skriver på.

Sekretess

Hela vår verksamhet genomsyras av tystnadsplikt och sekretess vilket innebär att  All information rörande dina personliga förhållanden är sekretessbelagda.

Kontakta oss

Har du frågor och önskemål så är alltid välkommen att kontakta oss!